PUNKT POBRAŃ

LABORATORIUM

"

Punkt pobrań

Punkt pobrań
Centrum Medyczne Zacisze
22-400 Zamość, ul. Jana Pawła II, 8.
Tel.: +48 507 699 513
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.30

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ LABORATORIÓW ANALIZ MEDYCZNYCH

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych.

Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów. Uzyskanie takiej informacji, umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zwiększa się szansa wyleczenia, a przynajmniej spowolniony zostaje rozwój choroby.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

ocenę poprawności funkcjonowania układu krwiotwórczego i układu immunologicznego,
sprawdzenie ewentualnej obecności stanu zapalnego,
ocenę poprawności funkcjonowania nerek,
ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu,
ocenę stanu gospodarki lipidowej (metabolizmu cholesterolu),
ocenę stanu gospodarki węglowodanowej (metabolizm glukozy).